Als u gegevens wilt overnemen zou ik het zeer waarderen als u de bron vermeldt, Ingrid

Stamboom: van Assendelft van Wijck

 

terug

Akte's & fotoalbum  

Parenteel van Hendrick Claesz van Wijck

1 Hendrick Claesz van Wijck is geboren in Buren, Gelderland, (timmerman). Hij trouwde op zondag 8 februari 1615 in de Grote kerk in Den Haag met Maertgen (Maritge) Jacobs. Zij was in 1615 wonende in Den Haag. Zij hertrouwde in 1635 met Jan Jansz van Amsterdam.


ind van Hendrick en Maertgen:

1 Claes (Nicolaes) Hendricksz van Wijck, geboren in Den Haag Volgt 1.1.

1.1 Claes (Nicolaes) Hendricksz van Wijck is geboren in Den Haag, zoon van Hendrick Claesz van Wijck en Maertgen (Maritge) Jacobs. Hij trouwde op dinsdag 20 oktober 1643 in Den Haag met Maria van Dusseldorp.
Zij was in 1643 wonende in Den Haag.


Kinderen van Claes en Maria:
1 Henricus (Hendrick) van Wijck Volgt 1.1.1.
2 Cornelia van Wijck, geboren in 1645 in Den Haag.
3 Maria van Wijck, geboren in 1647 in Den Haag.
4 Anna van Wijck, geboren in 1649 in Den Haag.

1.1.1 Henricus (Hendrick) van Wijck, zoon van Claes (Nicolaes) Hendricksz van Wijck en Maria van Dusseldorp. Hij is gedoopt op woensdag 2 maart 1644 in Den Haag. Hij trouwde op zondag 2 september 1668 in Den Haag met Angneet (Angnietgen) Diamant. Zij is een dochter van Hans Diamant. Zij is gedoopt op maandag 21 april 1642 in Den Haag.

Kinderen van Henricus en Angneet):
1 Maria van Wijck, geboren in 1668 in Den Haag.
2 Geertruij van Wijck, geboren in 1671 in Den Haag.
3 Cornelia van Wijck, geboren in 1673 in Den Haag.
4 Clasina van Wijck, geboren in 1676 in Den Haag.
5 Barbara Elisabeth van Wijck, geboren in 1679 in Den Haag.
6 Sara van Wijck, geboren in 1682 in Den Haag.
7 Nicolaes van Wijck Volgt 1.1.1.1.

1.1.1.1 Nicolaes van Wijck, zoon van Henricus (Hendrick) van Wijck en Angneet (Angnietgen) Diamant. Hij is gedoopt op zondag 1 april 1685 in Den Haag. Hij is overleden, 22 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 14 april 1707 te Den Haag. Hij trouwde op 3 mei 1705 in Den Haag met Anna Helena Pit, jongedochter van Schoonhoven. Zij hertrouwt in 1719 met Isaac van Tetterode.


Kinderen van Nicolaes en Anna:
1 Hendrik van Wijck, geboren in 1706 in Den Haag.
2 David van Wijck, Volgt 1.1.1.1.1.

1.1.1.1.1 David van Wijck, zoon van Nicolaes van Wijck en Anna Helena Pit. Hij is gedoopt op woensdag 16 november 1707 in Den Haag. Hij is overleden, 80 jaar oud. Hij is begraven op zondag 16 december 1787 te Den Haag. David werd 1ste klas begraven (f30,-) in de Haagse Kloosterkerk.
David:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zondag 26 oktober 1732 in Den Haag met Cornelia de Hond, jongedochter van Lier (Antwerpen)

(2) trouwde, 41 jaar oud, op zondag 11 augustus 1748 in Den Haag met Maria Korsendonk, weduwe van Martinus Husson.


Kinderen van David en Cornelia:
1 Nicolaas Adriaan van Wijck, geboren in 1734 in Den Haag.
2 Adriaan van Wijck, geboren in 1735 in Den Haag.
3 Pieter van Wijck, geboren in 1737 in Den Haag.
4 Anna Helena van Wijck, geboren in 1738 in Den Haag.
5 Willem van Wijck Volgt 1.1.1.1.1.1.
6 Anna Helena van Wijck, geboren in 1742 in Den Haag.


1.1.1.1.1.1 Willem van Wijck, zoon van David van Wijck en Cornelia de Hond. Hij is gedoopt op vrijdag 25 december 1739 in Den Haag. Willem is overleden op woensdag 19 januari 1803 in Haarlem, 63 jaar oud, (aan ´t Spaarne, bij de Melkbrug) Hij trouwde op zondag 14 augustus 1768 in Haarlem met Helena Maria van Luijk. Zij is een dochter van Martinus van Luijk en Johanna Kort. Zij is gedoopt op woensdag 26 juli 1747 in Haarlem (Hervormd). Zij is overleden op maandag 23 december 1822 in Amsterdam (Egelantierstraat), 75 jaar oud.

Kinderen van Willem en Helena:
1 Cornelie Marie van Wijck, geboren in 1769 in Haarlem.
2 Johanna Catharina van Wijck, geboren in 1772 in Haarlem.
3 Adriaen van Wijck, geboren in 1774 in Haarlem.
4 Martinus van Wijck, geboren in 1776 in Haarlem.
5 Cornelis Jacob van Assendelft van Wijck, geboren op zondag 28 maart 1779 in Haarlem Volgt 1.1.1.1.1.1.1.
6 Cornelia Maria van Wijck, geboren in 1781 in Haarlem.
7 Wilhelmina Maria van Wijck, geboren in 1784 in Haarlem.
8 Jan van Wijck, geboren in 1786 in Haarlem.

1.1.1.1.1.1.1 Cornelis Jacob van Assendelft van Wijck is geboren op zondag 28 maart 1779 in Haarlem, zoon van Willem van Wijck en Helena Maria van Luijk. Hij is overleden op woensdag 29 januari 1812 in Amsterdam, 32 jaar oud, (employé bij de Loge). Hij is overleden in zijn huis in de Reestraat, bij de Prinsengracht.

Doopakte van Cornelis Jacob van Wijck 1779

Cornelis Jacob werd op 2 april 1779 gedoopt te Haarlem. Zijn doopouders waren Ds. Adrianus van Assendelft, predikant te Leiden, en diens vrouw Sara Arooij, die een nicht was van zijn moeder. Vijf jaar later werd Cornelis Jacob door zijn peetouders benoemd tot hun erfgenaam en naast geldelijk gewin
leverde dit hem ook een zéér fraaie dubbele naam op: VAN ASSENDELFT VAN WIJCK.

Ds. Adrianus van Assendelft werd op 18 september 1736 geboren te Haarlem als zoon van Petrus van Assendelft en Alida van den Burg. Na een studie theologie te Leiden werd hij in september 1761 benoemd tot predikant in Nieuwenhoorn. Twee maanden later, op 10 november 1761, trad hij te Haarlem in het huwelijk met de zeer welgestelde Sara Arooij. Hun huwelijk zou kinderloos blijven.

In april 1764 aanvaarde hij het ambt van predikant in Assendelft (een tijdgenoot schreef "Zoo zal van Assendelft nu Assendelft gaan stichten"), en tenslotte volgde in december 1770 zijn benoeming tot predikant in Leiden. Op 25 september 1784 lieten Ds. van Assendelft en zijn vrouw Sara bij notaris F.van Stipriaan te Leiden hun testament opstellen. Bij die gelegenheid bestemde zijn vrouw f 40.000,- voor het weeshuis van de Hervormde Diaconie te Haarlem en werd hun petekind Cornelis Jacob van Wijck benoemd tot erfgenaam. Twee jaar later, op 29 augustus 1786, liet Sara echter een codicil maken waarin zij het bedrag voor het weeshuis liet verlagen tot f 20.000,-. (De overige f 20.000,- was kennelijk bestemd voor haar echtgenoot). Daarnaast bepaalde zij dat haar nicht Helena Maria van Luijk, echtgenote van Willem van Wijck te Haarlem, haar leven lang kon beschikken over de rente van dit kapitaal, mocht haar echtgenoot hertrouwen of komen te overlijden.

En dat liet niet lang op zich wachten, want binnen een jaar was Sara Arooij, de vrouw van Ds. van Assendelft, overleden en niet veel later was de predikant hertrouwd. Bij Antje Ruijterbeek werd hij alsnog vader van een dochter. Naast zijn werk als predikant had Ds. van Assendelft artistieke aspiraties. Zo had hij al in 1755 een toneelstukje geschreven, Leeuwendaal in vreugde, en vervolgens diverse gedichten gepubliceerd, w.o. Eeuwzang van Leydens beleg (1774) en Nieuwjaarswensch voor de Leydsche weezen (1780). Hij werd geprezen om zijn fijn gevoel, smaak en goed oordeel. Ook vertaalde hij uit het Latijn Heilgroete der Leydsche Zanggodinnen aan Willem V. In het begin van de jaren tachtig in de 18de eeuw was hij enige tijd voorzitter van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.

In 1785 werd Ds. van Assendelft een van de oprichters van het Haagsch Genootschap te Verdediging van den Christelijken Godsdienst, waar hij werd geprezen om zijn "ongeveinsde zucht voor het belang der waarheid en gezetheid op de regtzinnigheid des geloofs". Hij was er 24 jaar secretaris.

Op 12 januari 1807 ontplofte er tijdens een feest in Leiden een kruitschip met 37.000 pond buskruit. De daverende explosie sloeg een enorm gat, met als droevig resultaat 151 doden en rond de 2000 gewonden. Woningen werden door de kracht van de explosie weggevaagd, waaronder de woning van Ds. van Assendelft en zijn gezin. Twee jaar later, op 6 januari 1809, overleed hij te Leiden en vijf dagen later werd hij naast Sara Arooij, zijn eerste vrouw, begraven in Haarlem. Zijn getekend silhouet is te vinden in het Prentenkabinet van het Rijksmuseum te Amsterdam.


Cornelis trouwde met Alida Ketel, nadat zij op vrijdag 15 april 1803 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.

Trouwakte Cornelis Jacob van Assendelft van Wijck & Alida Ketel


Zij is gedoopt op zondag 27 augustus 1775 in Rotterdam, dochter van Johannes Ketel en Sophia Keun. Zij is overleden op donderdag 31 augustus 1820 in Amsterdam (Nieuwe Leliestraat) 45 jaar oud, (winkelierster).

De ouders van Alida, Johannes Ketel en Sophia Keun, waren op 17 februari 1772 gehuwd te Haarlem en stierven beiden in Rotterdam. Johannes in december 1783 en Sophia in december 1795. Hun dochter Margaretha Ketel, gehuwd met Anthonie van Arensbergen, was in maart 1805 getuige bij de doop in Amsterdam van haar jong overleden neefje Antonij van Assendelft van Wijck. Alida Ketel woonde bij haar ondertrouw op de Glasmarkt, die gelegen was aan de O.Z. Voorburgwal. Ze was bij het overlijden van haar man winkelierster in garen en lint, en was hoogzwanger van haar 6e kind. De kinderen van Alida en Cornelis kwamen in 1820 na het overlijden van Alida terecht in het Burgerweeshuis. Alida woonde toen in de Nieuwe Leliestraat en was toen winkelierster in boeken en papier. Haar zwager uit Haarlem, Anthonie van Arensbergen, deed aangifte van haar overlijden.


Kinderen van Cornelis Jacob en Alida:

1 Maria Sophia van Assendelft van Wijck, geboren op vrijdag 30 september 1803 in Amsterdam. Zij is overleden op zaterdag 28 februari 1829 in Amsterdam, 25 jaar oud, (naaister). Zij trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 28 mei 1828 in Amsterdam met Hendrik Raman, 28 jaar oud. Hij is geboren op woensdag 30 oktober 1799 in Amsterdam, zoon van Willem Raman en Petronella van Oort. Hij is overleden op dinsdag 23 juni 1835 in Amsterdam, 35 jaar oud, (kunstlakker).
2 Johanna Catrina van Assendelft van Wijck, Zij is gedoopt op vrijdag 15 maart 1805 in Amsterdam. Zij is overleden op woensdag 18 december 1839 in Amsterdam, 34 jaar oud, (naaister). Zij trouwde op woensdag 16 mei 1832 in Amsterdam met Lambertus Ekhout, 34 jaar oud. Hij is geboren op zondag 27 augustus 1797 in Amsterdam, zoon van Jacob Ekhout en Catriena Segers. Hij is overleden op vrijdag 15 mei 1896 in Amsterdam, 98 jaar oud, (zaagmolenaarsknecht). Hij was weduwnaar van Margaretha Feurer.
3 Antonij van Assendelft van Wijck, geboren op woensdag 5 november 1806 in Amsterdam. Hij is begraven op zaterdag 16 mei 1807 te Amsterdam, 6 maanden oud.
4 Willem van Assendelft van Wijck, geboren op donderdag 17 maart 1808 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.
5 Sophia van Assendelft van Wijck, geboren op zondag 16 september 1810 in Amsterdam. Zij is overleden op zondag 14 juli 1839 in Amsterdam, 28 jaar oud, (dienstbode).
6 Cornelia Jacoba van Assendelft van Wijck, geboren op maandag 2 maart 1812 in Amsterdam. Zij is overleden op dinsdag 9 augustus 1836 in Amsterdam, 24 jaar oud. Zij is overleden in het Burgerweeshuis.


1.1.1.1.1.1.1.3 Willem van Assendelft van Wijck is geboren op donderdag 17 maart 1808 in Amsterdam, zoon van Cornelis Jacob van Assendelft van Wijck en Alida Ketel. Hij is overleden op zaterdag 5 mei 1849 in Amsterdam (Boomstraat), 41 jaar oud, (kleermaker)


Willem kwam op 9 augustus 1820, dus bijna drie weken voor het overlijden van zijn moeder, op 12 jarige leeftijd terecht in het Burgerweeshuis van Amsterdam. Ruim anderhalf jaar later, in maart 1822, werd hij uitbesteed bij de loodgieter Cornelis van Leeuwen, maar daar ontslagen wegens duizelingen. In november 1822 kwam hij terecht bij Antonij Landaal, een wagenmaker in de Amstelstraat, waar hij eveneens werd ontslagen. Vervolgens werd hij in mei 1824 uitbesteed in Woudenberg bij Gijsbert Hartman, van wie hij kennelijk met succes het vak van kleermaker heeft geleerd.

Op 5 mei 1833 werd Willem "ofschoon nog als milicien (militair) dienende, behoorlijk het Godshuis (weeshuis) verlatende, afgeschreven". Willem diende toen bij de 5de afdeling Infanterie te Wijk bij Duurstede.

In Amsterdam woonde hij met zijn gezin in de Goudsbloemstraat en later in de Boomstraat, waar hij ook is overleden. Zijn weduwe Jennetje, wiens vader schoenmaker was, was bij haar huwelijk naaister en woonde na het overlijden van haar man bij de Zuiderkerk, in de Zandstraat, waar zij in 1851 winkelierster was. In 1867 verkocht zij brood. Jennetje is op de Lijnbaansgracht overleden.


Willem trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 10 augustus 1836 in Amsterdam met Jennetje Frederica Hoffman, 29 jaar oud. Zij is geboren op zondag 28 december 1806 in Amsterdam, dochter van Carl Friedrich Hoffman en Vrouwtje Goverts. Zij is overleden op 28 maart 1886 in Amsterdam (naaister, winkelierster).

Kinderen van Willem en jennetje:

1 Alida Sofia van Assendelft van Wijck, geboren op woensdag 12 april 1837 in Amsterdam, Zij is overleden op vrijdag 17 januari 1913 in Amsterdam, 75 jaar oud. Zij trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 20 mei 1874 in Amsterdam met Jacob Friederich Geistdörfer, 32 jaar oud. Hij is geboren op dinsdag 2 november 1841 in Amsterdam, zoon van Jacob Friederich Geistdörfer en Pietertje Ceelen. Hij is overleden op dinsdag 23 oktober 1883 in Amsterdam, 41 jaar oud, (behanger). Hij was weduwnaar van Fernandina Gesina Jansen.
2 Vrouwtje Willemina Sophia van Assendelft van Wijck, geboren op woensdag 12 december 1838 in Amsterdam. Zij is overleden op maandag 1 oktober 1906 in Amsterdam, 67 jaar oud. Zij trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 9 oktober 1872 in Amsterdam met Isaac Sirach, 37 jaar oud. Hij is geboren op vrijdag 10 oktober 1834 in Amsterdam, zoon van Isaac Haller Sirach en Anna Verheus. Hij is overleden op zaterdag 15 mei 1920 in Amsterdam, 85 jaar oud, ( kastenmaker). Hij was weduwnaar van Jansje Kors.
3 Cornelis Jacob van Assendelft van Wijck, geboren op donderdag 7 januari 1841 in Amsterdam. Hij is overleden op maandag 21 juni 1841 in Amsterdam, 5 maanden oud.
4 Cornelis Jacob van Assendelft van Wijck, geboren op woensdag 23 februari 1842 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.
5 Carl Fredrik Ferdinand van Assendelft van Wijck, geboren op maandag 13 maart 1843 in Amsterdam. Hij is overleden op zondag 6 juli 1919 in Amsterdam, 76 jaar oud, (letterzetter). Hij trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 19 augustus 1874 in Amsterdam met Rozina Reichert, 38 jaar oud. Zij is geboren op dinsdag 12 april 1836 in Amsterdam, dochter van Johann Adam Reichert en Alida Roosina Reichart. Zij is overleden op vrijdag 10 mei 1912 in Amsterdam, 76 jaar oud.
6 Willem van Assendelft van Wijck, geboren op zaterdag 21 september 1844 in Amsterdam. Hij is overleden op maandag 7 december 1846 in Amsterdam, 2 jaar oud.
7 Willem van Assendelft van Wijck, geboren op maandag 26 april 1847 in Amsterdam. Hij is overleden op vrijdag 7 mei 1847 in Amsterdam, 11 dagen oud.1.1.1.1.1.1.1.3.3 Cornelis Jacob van Assendelft van Wijck is geboren op woensdag 23 februari 1842 in Amsterdam, zoon van Willem van Assendelft van Wijck en Jennetje Frederica Hoffman. Hij is overleden op dinsdag 17 december 1912 in Amsterdam, 70 jaar oud, (metselaar, kruier). Hij trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 8 mei 1867 in Amsterdam met Johanna Elizabeth Wieman, 29 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 12 mei 1837 in Amsterdam, dochter van Anna Elizabeth Wieman. Zij is overleden op zaterdag 5 maart 1898 in Amsterdam, 60 jaar oud.

Kinderen van Cornelis en Johanna:
1 Cornelis Jacob van Assendelft van Wijck, geboren op dinsdag 9 februari 1869 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.
2 Johanna Elizabeth van Assendelft van Wijck, geboren op zaterdag 9 maart 1872 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.2.1.1.1.1.1.1.1.3.3.1 Cornelis Jacob van Assendelft van Wijck is geboren op dinsdag 9 februari 1869 in Amsterdam, (in het Binnengasthuis, op de oude Turfmarkt) zoon van Cornelis Jacob van Assendelft van Wijck en Johanna Elizabeth Wieman. Hij is overleden op vrijdag 12 maart 1943 in Amsterdam, 74 jaar oud, (schoorsteenveger en werkman). Hij trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 8 november 1893 in Amsterdam met Helena Wilhelmina van Dijk, 18 jaar oud. Zij is geboren op woensdag 17 maart 1875 in Amsterdam, dochter van Arie van Dijk en Maria Agatha van Rooij. Zij is overleden op maandag 7 juni 1965 in Amsterdam, 90 jaar oud.

Kinderen van Cornelis en Helena:
1 Wilhelmina Maria van Assendelft van Wijck, geboren op woensdag 21 februari 1894 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.1.
2 Cornelis Jacob van Assendelft van Wijck, geboren op maandag 23 december 1895 in Amsterdam.
Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.2.
3 Arie Wilhelm van Assendelft van Wijck, geboren op woensdag 9 februari 1898 in Amsterdam, Egelantierstraat 70. Hij is overleden op zondag 23 mei 1982 in Amsterdam, 84 jaar oud, (stratenmaker en opperman)
4 Maria Agatha van Assendelft van Wijck, geboren op maandag 21 mei 1900 in Amsterdam, Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.3.
5 Johannes Gerardus van Assendelft van Wijck, geboren op maandag 7 juli 1902 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.
6 Wilhelm van Assendelft van Wijck, geboren op vrijdag 6 januari 1905 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.5.
7 Anna Catharina van Assendelft van Wijck, geboren op donderdag 14 maart 1907 in Amsterdam. Zij is overleden op zondag 10 december 1939 in Amsterdam, 32 jaar oud.
8 Leendert Wilhelmus van Assendelft van Wijck, geboren op dinsdag 28 december 1909 in Amsterdam.
9 Catharinus Johannes van Assendelft van Wijck, geboren op zondag 25 augustus 1912 in Amsterdam. Hij is overleden in 1980 in Amsterdam, 68 jaar oud.
10 Gijsberta van Assendelft van Wijck, geboren op dinsdag 3 november 1914 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.8.


1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.1 Wilhelmina Maria van Assendelft van Wijck is geboren op woensdag 21 februari 1894 in Amsterdam, dochter van Cornelis Jacob van Assendelft van Wijck en Helena Wilhelmina van Dijk. Zij is overleden op vrijdag 2 juli 1982 in Amsterdam, 88 jaar oud. Zij trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 30 juni 1915 in Amsterdam met Gijsbertus Kool, 22 jaar oud. Hij is geboren op zondag 21 mei 1893 in Nieuwer Amstel, zoon van Gijsbertus Kool en Dirkje Margaretha van Schooneveld. Gijsbertus is overleden, ( werkman).

Kinderen van Wilhelmina en Gijsbertus:

1 Gijsbertus Kool, geboren op dinsdag 11 april 1916 in Amsterdam. Hij is overleden op maandag 5 maart 1979 in Amsterdam, 62 jaar oud.
2 Helena Wilhelmina Kool, geboren in 1917 in Amsterdam.
3 Cornelis Jacob Kool, geboren in 1920 in Amsterdam.
4 Roelof Kool, geboren in 1922 in Amsterdam.
5 Gerard Kool, geboren op donderdag 9 juni 1927 in Amsterdam. Hij is overleden op dinsdag 30 januari 1990 in Amsterdam, 62 jaar oud.
6 Arie Wilhelm Kool, geboren in 1929 in Amsterdam.
7 Willy Marinus Kool, geboren op woensdag 30 oktober 1935 in Amsterdam. Hij is overleden op woensdag 12 juli 1978 in Amsterdam, 42 jaar oud.

 

1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.2 Cornelis Jacob van Assendelft van Wijck is geboren op maandag 23 december 1895 in Amsterdam, zoon van Cornelis Jacob van Assendelft van Wijck en Helena Wilhelmina van Dijk, geboren in de Angelierstraat 144, ( werkman bij de Gemeente P.W. en februaristaker in 1941 toen wegwerker en voorman).
Hij trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 13 september 1922 in Amsterdam met Wilhelmina Frederica Galjaart, 24 jaar oud. Zij is geboren op maandag 27 september 1897 in Amsterdam, dochter van Jacobus Galjaart en Wilhelmina Frederika Vermij.

Kinderen van Cornelis en Wilhelmina:

1 Cornelis Jacob van Assendelft van Wijck, geboren op zondag 14 november 1920 in Amsterdam.
2 Wilhelmina Frederica van Assendelft van Wijck, geboren op maandag 8 mei 1922 in Amsterdam.
3 Jacobus van Assendelft van Wijck, geboren op woensdag 29 april 1931 in Amsterdam.
4 Johanna van Assendelft van Wijck, geboren op donderdag 24 maart 1938 in Amsterdam.


1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.3 Maria Agatha van Assendelft van Wijck is geboren op maandag 21 mei 1900 in Amsterdam, dochter van Cornelis Jacob van Assendelft van Wijck en Helena Wilhelmina van Dijk. Zij is overleden, (fabriekarbeidster), geboren in de Lindenstraat 50. Zij trouwde, 20 jaar oud, in 1920 in Amsterdam met Willem Thiel, 21 jaar oud. Hij is geboren op dinsdag 14 november 1899 in Amsterdam, (steendrukker) zoon van Willem Thiel en Augustina Maria Louisa van Monck.

Kinderen van Maria en Willem:

1 Marie Agatha Thiel, geboren op zondag 3 april 1921 in Amsterdam.
2 Willem Thiel, geboren op donderdag 19 april 1923 in Amsterdam.


1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4 Johannes Gerardus van Assendelft van Wijck is geboren op maandag 7 juli 1902 in Amsterdam, zoon van Cornelis Jacob van Assendelft van Wijck en Helena Wilhelmina van Dijk. Hij is overleden op 27 juni 1965 in Amsterdam, (schuitenvoerder, vrachtvaarder, werkman). Hij trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 18 juli 1928 in Amsterdam met Johanna (Na) Henriëtta Christina Meijer, 20 jaar oud. Zij is geboren op dinsdag 29 oktober 1907 in Amsterdam, dochter van Hendrik Meijer en Christina Johanna Wagener. Zij is overleden op vrijdag 7 februari 1986 in Amsterdam, 78 jaar oud. Haar bijnaam was Na Hoedendoos (zie het fotoalbum)

Johanna was bekend als de Jordaanzangeres Tante Na.

Voorkant single hoes: Vaarwel, mijn oude JordaanAchterkant single hoes

Kinderen van Joop en Na:

1 Johannes Gerardus van Assendelft van Wijck, geboren op zaterdag 25 mei 1929 in Amsterdam.
2 Johanna Henriëtta Christina van Assendelft van Wijck, geboren op zondag 16 november 1930 in Amsterdam.
3 Louise Alida van Assendelft van Wijck, geboren op donderdag 2 juni 1932 in Amsterdam. Zij is overleden op zaterdag 7 januari 1933 in Amsterdam, 7 maanden oud.
4 Leendert Wilhelm van Assendelft van Wijck, geboren op woensdag 15 november 1933 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.1.
5 Cornelis van Assendelft van Wijck, geboren op maandag 24 december 1934 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.2.
6 Louise Alida van Assendelft van Wijck, geboren op zaterdag 25 januari 1936 in Amsterdam.
7 Wilhelmina Maria van Assendelft van Wijck, geboren op donderdag 3 juni 1937 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.3.
8 Hendrik van Assendelft van Wijck, geboren op dinsdag 1 augustus 1939 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.4.
9 Hendrika Elisabeth van Assendelft van Wijck, geboren op dinsdag 24 september 1940 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.5.

10 Christiaan Johannes van Assendelft van Wijck, geboren op woensdag 4 november 1942 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.6.
11 Jacobus van Assendelft van Wijck, geboren in 1944 in Amsterdam.
12 NN van Assendelft van Wijck, levenloos geboren kind, geboren op vrijdag 8 maart 1946 in Amsterdam.


1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.1 Leendert Wilhelm van Assendelft van Wijck is geboren op woensdag 15 november 1933 in Amsterdam, zoon van Johannes Gerardus van Assendelft van Wijck en Johanna Henrietta Christina Meijer. Hij is overleden op maandag 24 juni 1996, 62 jaar oud. Hij trouwde met Lamberdina Elisabeth Maria de Meij. Zij is geboren op woensdag 24 december 1941 in Hilversum, dochter van Johannes Cornelis Josephus de Meij en Antonia M.E. van Gestel.

Kinderen van Leendert en Lamberdina:
1 Antonia Maria van Assendelft van Wijck, geboren op dinsdag 20 februari 1962 in Amsterdam.
2 Johannes Cornelis Petrus van Assendelft van Wijck, geboren op zondag 29 augustus 1965 in Amsterdam.
3 Leonieke Elisabeth Maria van Assendelft van Wijck, geboren op woensdag 10 augustus 1966 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.1.1.

1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.1.1 Leonieke Elisabeth Maria van Assendelft van Wijck is geboren op woensdag 10 augustus 1966 in Amsterdam, dochter van Leendert Wilhelm van Assendelft van Wijck en Lamberdina Elisabeth Maria de Meij. Zij trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 21 juni 1991 in Emmeloord met Jan Wilpshaar, 31 jaar oud. Hij is geboren op zaterdag 16 januari 1960 in Dalen.

Kinderen van Leonie en Jan:
1 Dian Wilpshaar, geboren op vrijdag 26 november 1993 in Emmeloord.
2 Sanne Wilpshaar, geboren op donderdag 27 november 1997 in Emmeloord.
3 Mark Wilpshaar, geboren op woensdag 27 januari 1999 in Emmeloord.


1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.2 Cornelis van Asendelft van Wijck is geboren op maandag 24 december 1934 in Amsterdam, zoon van Johannes Gerardus van Asendelft van Wijck en Johanna (Na) Henriëtta Christina Meijer. Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 23 mei 1956 in Amsterdam met Anna Maria La Pierre, 21 jaar oud. Anna is geboren op zaterdag 20 april 1935 in Amsterdam, dochter van Willem David La Pierre en Sophia Catharina van Oosterhout.

Kind van Cornelis en Anna:

1 Cornelis van Asendelft van Wijck, geboren op woensdag 5 december 1956 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.2.1

 

1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.2.1 Cornelis van Asendelft van Wijck, geboren op woensdag 5 december 1956 in Amsterdam, zoon van Cornelis van Asendelft van Wijck (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.2) en Anna Maria La Pierre. Cornelis trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 12 mei 1994 in Amsterdam met Linda Sikken, 41 jaar oud. Linda is geboren op woensdag 23 juli 1952 in Amsterdam, dochter van Barend Sikken en Maria Johanna Petronella Koelman.1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.3 Wilhelmina Maria van Assendelft van Wijck is geboren op donderdag 3 juni 1937 in Amsterdam, dochter van Johannes Gerardus van Assendelft van Wijck en Johanna Henrietta Christina Meijer.
Zij trouwde, 17 jaar oud, op dinsdag 5 oktober 1954 in Amsterdam met Jerry L. Anderson. Zij emigreerde naar Amerika.1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.4 Hendrik van Assendelft van Wijck is geboren op dinsdag 1 augustus 1939 in Amsterdam, zoon van Johannes Gerardus van Assendelft van Wijck en Johanna Henrietta Christina Meijer. Hij is overleden op zondag 30 augustus 1998 in Amsterdam, 59 jaar oud. Hendrik trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 31 augustus 1972 in Amsterdam met Frieda Peterdina Glashouwer, 23 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 26 augustus 1949 in Amsterdam.

Kinderen van Hendrik en Frieda:

1 Annemieke van Assendelft van Wijck, geboren op zaterdag 14 december 1968 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.4.1.
2 Paulien van Assendelft van Wijck, geboren op maandag 28 mei 1973 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.4.2.

1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.4.1 Annemieke van Assendelft van Wijck is geboren op zaterdag 14 december 1968 in Amsterdam, dochter van Hendrik van Assendelft van Wijck en Frieda Peterdina Glashouwer. Zij trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 18 augustus 2000 in Amsterdam met Martin de Bruin, 38 jaar oud. Hij is geboren op woensdag 6 september 1961 in Amsterdam, zoon van Arie Cornelis de Bruin en Petronella Cornelia Kraak.

Kinderen van Annemieke en Martin:
1 Michael Rik de Bruin, geboren op zondag 5 december 1999 in Amsterdam.
2 Kaylee Ariana Scarlett de Bruin, geboren op vrijdag 18 mei 2001 in Amsterdam.

1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.4.2 Paulien van Assendelft van Wijck is geboren op maandag 28 mei 1973 in Amsterdam, dochter van Hendrik van Assendelft van Wijck en Frieda Peterdina Glashouwer. Paulien trouwde, 24 jaar oud, op maandag 10 november 1997 in Amsterdam met Arnold Kuijpers, 27 jaar oud. Arnold is geboren op zaterdag 3 januari 1970 in Amsterdam, zoon van Siebe Kuijpers en Joke de Vries.


Kinderen van Paulien en Arnold:
1 Melanie Kuijpers, geboren op zondag 8 januari 1995 in Amsterdam.
2 Mandy Kuijpers, geboren op vrijdag 10 mei 2002 in Amsterdam.

1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.5 Hendrika Elisabeth van Assendelft van Wijck is geboren op dinsdag 24 september 1940 in Amsterdam, dochter van Johannes Gerardus van Assendelft van Wijck en Johanna Henrietta Christina Meijer. Zij trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 31 december 1960 in Amsterdam met W.C. de Groot.

 
1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.7 Christiaan (de zwarte zigeuner) Johannes van Assendelft van Wijck is geboren op woensdag 4 november 1942 in Amsterdam, zoon van Johannes Gerardus van Assendelft van Wijck en Johanna Henrietta Christina Meijer. Christiaan is overleden op zondag 14 mei 2000 in Amsterdam, 57 jaar oud. Christiaan trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 28 oktober 1964 in Amsterdam met Hendrika Cornelia (Henny) Akerboom, 18 jaar oud. Hendrika is geboren op maandag 3 december 1945 in Amsterdam.

Kinderen van Chris en Henny:
1 Jacobus Johnny (Co) van Assendelft van Wijck, geboren op zaterdag 15 oktober 1966 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.7.1.
2 Christiaan Johannes van Assendelft van Wijck, geboren op maandag 10 juli 1967 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.7.2.
3 Hendrika Cornelia van Assendelft van Wijck, geboren op dinsdag 3 december 1968 in Amsterdam.
4 Menno van Assendelft van Wijck, geboren op maandag 7 augustus 1978 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.7.3.

1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.7.1 Jacobus Johnny (Co) van Assendelft van Wijck is geboren op zaterdag 15 oktober 1966 in Amsterdam, zoon van Christiaan Johannes van Assendelft van Wijck en Hendrika Cornelia (Henny) Akerboom. Jacobus trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 14 augustus 1998 in Amsterdam met Miranda Korte, 28 jaar oud. Miranda is geboren op woensdag 29 april 1970 in Haarlem, dochter van Jacob Eijse Korte en Femmetje Pols.

Kind van Co en Miranda:
1 Samantha Isabella van Assendelft van Wijck, geboren op maandag 26 september 1994 in Amsterdam.

1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.7.2 Christiaan Johannes van Assendelft van Wijck is geboren op maandag 10 juli 1967 in Amsterdam, zoon van Christiaan Johannes van Assendelft van Wijck en Hendrika Cornelia (Henny) Akerboom. Christiaan begon een relatie met Magda.

Kind van Christiaan en Magda:
1 Carolina van Assendelft van Wijck, geboren op donderdag 15 juni 2000 in Amsterdam.

1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.7.3 Menno van Assendelft van Wijck is geboren op maandag 7 augustus 1978 in Amsterdam, zoon van Christiaan Johannes van Assendelft van Wijck en Hendrika Cornelia (Henny) Akerboom. Menno begon een relatie met Sandra Mes.

Kinderen van Menno en Sandra:
1 Ference van Assendelft van Wijck, geboren op donderdag 2 maart 2006.
2 Nikita van Assendelft van Wijck, geboren op zaterdag 10 maart 2007.

1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.5 Wilhelm van Assendelft van Wijck is geboren op vrijdag 6 januari 1905 in Amsterdam, zoon van Cornelis Jacob van Assendelft van Wijck en Helena Wilhelmina van Dijk. Hij is overleden op zaterdag 19 mei 1984 in Bussum, 79 jaar oud, los werkman, grondwerker werkverruiming en lompensorteerder. Hij trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 10 augustus 1927 in Amsterdam met Flora (Floortje) Hofman, 18 jaar oud. Zij is geboren op zondag 18 juli 1909 in Amsterdam, dochter van Juda Hofman en Betje Swart. Zij is overleden op zondag 22 december 1974 in Amsterdam, 65 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 27 december 1974 op de Nieuwe Ooster Begraafplaats, (leerlingnaaister).

Kinderen van Wilhelm en Flora:
1 Cornelis (Cor) Jacob van Assendelft van Wijck, geboren op woensdag 18 januari 1928 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.5.1.
2 Juda Wilhelm van Assendelft van Wijck, geboren op maandag 3 juni 1929 in Amsterdam.
3 Betje van Assendelft van Wijck, geboren op zaterdag 17 oktober 1931 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.5.3.
4 Leendert Wilhelm van Assendelft van Wijck, geboren op dinsdag 15 november 1932 in Amsterdam. Leendert is overleden op dinsdag 3 december 1946 in Amsterdam, 14 jaar oud.
5 Wilhelm van Assendelft van Wijck, geboren op woensdag 29 augustus 1934 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.5.4.
6 Floris van Assendelft van Wijck, geboren op maandag 29 april 1940 in Amsterdam.
7 Frieda van Assendelft van Wijck, geboren op dinsdag 13 februari 1945 in Amsterdam.
8 Leendert Wilhelm van Assendelft van Wijck, geboren op donderdag 20 november 1947 in Amsterdam.
9 Marianne van Assendelft van Wijck, geboren op zondag 26 februari 1950 in Amsterdam.

1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.5.1 Cornelis (Cor) Jacob van Assendelft van Wijck is geboren op woensdag 18 januari 1928 in Amsterdam, zoon van Wilhelm van Assendelft van Wijck en Flora (Floortje) Hofman. Hij is overleden op zaterdag 22 december 1984 in Amsterdam, 56 jaar oud, ( confectionair, kledingperser, magazijn bediende, gummiplakker, ass.drukker, timmerman en behanger).
Cor:
(1) trouwde, 20 jaar oud, in 1948 in Amsterdam met Maria Ida Petronella Mosch. Het huwelijk werd ontbonden in 1950 in Amsterdam. Zij is geboren in Warmenhuizen.
(2) trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 26 augustus 1952 in Amsterdam met Anna Goemaat, 19 jaar oud. Zij is geboren op dinsdag 6 december 1932 in Amsterdam, dochter van Teunis Goemaat en Cornelia Blom. Zij is overleden op donderdag 13 maart 2003 in Amsterdam, 70 jaar oud.

Kinderen van Cor en Anna:
1 Cornelia van Assendelft van Wijck, geboren in Amsterdam.
2 Flora Wilhelmina (Wil) van Assendelft van Wijck, geboren op zaterdag 21 februari 1953 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.5.1.1.
3 Robert (Rob) van Assendelft van Wijck, geboren op vrijdag 22 januari 1954 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.5.1.2.
4 Ferdinand (Ferry) van Assendelft van Wijck, geboren op donderdag 9 januari 1964 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.5.1.3.

1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.5.1.1 Flora Wilhelmina (Wil) van Assendelft van Wijck is geboren op zaterdag 21 februari 1953 in Amsterdam, dochter van Cornelis (Cor) Jacob van Assendelft van Wijck en Anna Goemaat. Zij trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 3 december 1983 in Amsterdam met Patricio Antonio (Tony) Araya-valencia, 26 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden. Hij is geboren op woensdag 19 juni 1957 in Santiago (Chilli).

Kind van Wil en Tony:
1 Natalia Araya van Assendelft van Wijck is geboren op vrijdag 20 februari 1981 in Amsterdam, dochter van Patricio Antonio (Tony) Araya-valencia en Flora Wilhelmina (Wil) van Assendelft van Wijck en en pleegdochter van Hans Coenradi en Ingrid Ferwerda. Natalia ging samenwonen met Oscar Diaz Valdes. Oscar is geboren op vrijdag 15 juli 1977. (zie stamboom Coenradi)

Kind van Natalia en Oscar:
1 Arantxa Araya Diaz, geboren op zaterdag 25 april 2009 in Amsterdam.

1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.5.1.2 Robert (Rob) van Assendelft van Wijck is geboren op vrijdag 22 januari 1954 in Amsterdam, zoon van Cornelis (Cor) Jacob van Assendelft van Wijck en Anna Goemaat. Hij trouwde, 36 jaar oud, in 1990 met Johanna (An) Maria Welle, 28 jaar oud. Zij is geboren op zaterdag 24 februari 1962, dochter van Nicolaas Martinus Welle en Cornelia Maria Torsing.

Kinderen van Rob en An:
1 Stephan Nicolaas van Assendelft van Wijck, geboren op donderdag 11 augustus 1994.
2 Patrick Robert van Assendelft van Wijck, geboren op dinsdag 13 augustus 1996.
3 Christiaan Jari van Assendelft van Wijck, geboren op zaterdag 12 december 1998.
4 Daniel Ruben van Assendelft van Wijck, geboren op zaterdag 12 december 1998.


1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.5.1.3 Ferdinand (Ferry) van Assendelft van Wijck is geboren op donderdag 9 januari 1964 in Amsterdam, zoon van Cornelis (Cor) Jacob van Assendelft van Wijck en Anna Goemaat. Ferdinand:
(1) trouwde met J. Smit.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op vrijdag 4 september 2009 in Purmerend met Claudia Pacitti, 44 jaar oud. Claudia is geboren op zaterdag 20 februari 1965 in Oostzaan, dochter van Paolo Pacitti en Antje Kroon.

Kinderen van Claudia:

1 Tim, geboren op maandag 4 april 1994 in Purmerend.
2 Max, geboren op dinsdag 28 december 1999 in Purmerend.Kinderen van Ferdinand en Jolanda:

1 Leroy van Assendelft van Wijck, geboren op dinsdag 28 juli 1987 in Amsterdam.
2 Kimberley van Assendelft van Wijck, geboren op vrijdag 16 december 1988 in Amsterdam.

 

1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.5.3 Betje van Assendelft van Wijck is geboren op zaterdag 17 oktober 1931 in Amsterdam, dochter van Wilhelm van Assendelft van Wijck en Flora (Floortje) Hofman. Zij trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 4 april 1953 in Amsterdam met Willebrordus Joannes Almer, 24 jaar oud. Hij is geboren op zaterdag 23 juni 1928 in Amsterdam, zoon van Willebrordus Joannes Almer en Maria Wessels. Hij is overleden op dinsdag 25 mei 1999 in Amsterdam, 70 jaar oud.

Kinderen van Betje en Willebrordus:

1 Carla Almer, geboren op woensdag 17 september 1958 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.5.3.1.
2 Danielle Almer, geboren op zaterdag 25 mei 1968 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.5.3.2.

1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.5.3.1 Carla Almer is geboren op woensdag 17 september 1958 in Amsterdam, dochter van Willebrordus Joannes Almer en Betje van Assendelft van Wijck.

Kind van Carla:
1 Buck Sinkeldam, geboren op vrijdag 7 februari 1986.

1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.5.3.2 Danielle Almer is geboren op zaterdag 25 mei 1968 in Amsterdam, dochter van Willebrordus Joannes Almer en Betje van Assendelft van Wijck. Zij trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 1 juni 1990 met Anthonius Franciscus van Hooft, 25 jaar oud. Hij is geboren op vrijdag 26 juni 1964 in Hilversum.

Kinderen van Danielle en Anthonius:
1 Channah Flora van Hooft, geboren op donderdag 19 december 1991 in Hilversum.
2 Nikki Noël van Hooft, geboren op vrijdag 1 maart 1996 in Hilversum.


1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.5.4 Wilhelm van Assendelft van Wijck is geboren op woensdag 29 augustus 1934 in Amsterdam, zoon van Wilhelm van Assendelft van Wijck en Flora (Floortje) Hofman. Wilhelm is overleden in Heemstede, 49 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 27 april 1984 te Nieuwe Ooster Begraafplaats. Wilhelm trouwde met Consuelo Rubio Hernandez. Consuelo is geboren op woensdag 7 april 1943 in Buñol-Valencia (Spanje).

Kind van Wilhelm en Consuelo:

1 Wim Santiago van Assendelft van Wijck, geboren op dinsdag 4 augustus 1970 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.5.4.1.

1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.5.4.1 Wim Santiago van Assendelft van Wijck is geboren op dinsdag 4 augustus 1970 in Amsterdam, zoon van Wilhelm van Assendelft van Wijck en Consuelo Rubio Hernandez. Wim trouwde met Nelsy Plata Lamus. Nelsy is geboren op donderdag 17 juni 1971 in Santander,Colombia.

Kind van Wim en Nelsy:
1 Wim Samuel van Assendelft van Wijck, geboren op woensdag 5 april 2006 in Valencia (Spanje).

 

1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.6 Anna Catharina van Assendelft van Wijck is geboren op donderdag 14 maart 1907 in Amsterdam, dochter van Cornelis Jacob van Assendelft van Wijck en Helena Wilhelmina van Dijk. Zij is overleden op zondag 10 december 1939 in Amsterdam, 32 jaar oud. Zij trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 27 juni 1928 in Amsterdam met Petrus Adrianus Anthonius Roefstra, 27 jaar oud. Hij is geboren op zondag 9 juni 1901 in Amsterdam.

Kind van Anna en Petrus:

1 Piet Roefstra, geboren op 28 maart 1933 in Amsterdam.

1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.7 Leendert Wilhelmus van Assendelft van Wijck is geboren op dinsdag 28 december 1909 in Amsterdam, zoon van Cornelis Jacob van Assendelft van Wijck en Helena Wilhelmina van Dijk. Hij trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 23 september 1938 in Amsterdam met Jacoba Propitius, 28 jaar oud. Zij is geboren op zaterdag 7 mei 1910 in Assen.

1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.8 Gijsberta van Assendelft van Wijck is geboren op dinsdag 3 november 1914 in Amsterdam, dochter van Cornelis Jacob van Assendelft van Wijck en Helena Wilhelmina van Dijk. Zij is overleden op zondag 19 augustus 1990 in Lelystad, 75 jaar oud. Zij trouwde met Tyle de Jong. Hij is geboren op donderdag 25 november 1920 in Leeuwarden. Hij is overleden op donderdag 12 augustus 1999 in Lelystad, 78 jaar oud.

Kinderen van Gijsberta en Tyle:

1 Helena (Lenie) Wilhelmina de Jong is geboren op vrijdag 12 maart 1943 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.8.1
2 .. de Jong.
3 Klaas de Jong, geboren op dinsdag 25 september 1951 in Amsterdam. Hij is overleden op donderdag 8 november 1951 in Amsterdam, 1 maand oud.
4 Anna Catharina de Jong, geboren op woensdag 29 oktober 1952 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.8.2.
5 .. de Jong.

 

1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.8.1 Helena (Lenie) Wilhelmina de Jong is geboren op vrijdag 12 maart 1943 in Amsterdam, dochter van Tyle de Jong en Gijsberta van Assendelft van Wijck. Zij trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 29 april 1964 in Amsterdam met Robert Hakkenberg van Gaasbeek, 21 jaar oud. Hij is geboren op dinsdag 4 augustus 1942 in Amsterdam.

Kinderen van Lenie en Robert:

1 L. Hakkenberg van Gaasbeek, geboren in Amsterdam.
2 Robert Hakkenberg van Gaasbeek, geboren op donderdag 22 april 1965 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.8.1.2.


1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.8.1.2 Robert Hakkenberg van Gaasbeek is geboren op donderdag 22 april 1965 in Amsterdam, zoon van Robert Hakkenberg van Gaasbeek en Helena Wilhelmina de Jong.

Kind van Robert:
1 Jordy Hakkenberg van Gaasbeek, geboren op vrijdag 9 september 1994 in Purmerend.

 

1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.8.2 Anna Catharina de Jong is geboren op woensdag 29 oktober 1952 in Amsterdam, dochter van Tyle de Jong en Gijsberta van Assendelft van Wijck. Zij trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 19 mei 1972 in Amsterdam met Johannes Pieter Gerardus van Rumt, 30 jaar oud. Hij is geboren op zondag 1 maart 1942 in Amsterdam.

Kind van An en Jan:

1 Richard van Rumt, geboren op vrijdag 19 september 1969 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.8.2.1.

 

1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.8.2.1 Richard van Rumt is geboren op vrijdag 19 september 1969 in Amsterdam, zoon van Johannes Pieter Gerardus van Rumt en Anna Catharina de Jong. Hij trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 24 juli 1998 in Lelystad met Jozina Elsje Vree, 34 jaar oud. Zij is geboren op zondag 16 februari 1964 in Amsterdam.1.1.1.1.1.1.1.3.3.2 Johanna Elizabeth van Assendelft van Wijck is geboren op zaterdag 9 maart 1872 in Amsterdam (in het Binnengasthuis, op de oude Turfmarkt), dochter van Cornelis Jacob van Assendelft van Wijck en Johanna Elizabeth Wieman.Zij is overleden op zaterdag 23 april 1955 in Amsterdam, 83 jaar oud. Zij trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 20 maart 1895 in Amsterdam met Johannes Wilhelmus Dissel, 25 jaar oud. Hij is geboren op vrijdag 19 november 1869 in Amsterdam, zoon van Jan Dissel en Alida Petronella Baggerman. Hij is overleden op zondag 6 april 1952 in Amsterdam, 82 jaar oud, opperman.

Kind van Johanna en Johannes:

1 Jan Dissel, geboren op zondag 28 oktober 1894 in Amsterdam. Geboren in de Angelierstraat 15.

Akte's & fotoalbum  

terug

Mijn dank gaat uit naar Christiaan van Vuure, die ontdekte hoe en waarom de achternaam: van Wijck "van Assendelft van Wijck" werd. Ook vond hij de voorouders van Willem van Wijck (1739-1803) en alle familieleden die hun gegevens en foto's hebben gestuurd ook bedankt.